Uzyskaliśmy świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu na czas nieokreślony dla urządzenia „system sieci powrotnej”.

Świadectwo stanowi podstawę do sporządzenia deklaracji zgodności z typem dla kolejnych wprowadzanych do eksploatacji egzemplarzy po potwierdzeniu zgodności z dopuszczonym typem.