Pojazd drogowo-szynowy 𝐂𝐨𝐩𝐦𝐚 𝐙𝐃𝐒-𝟓 zasili park maszynowy Trakcja System. Sprzęt będzie gotowy pod koniec 2024 r.

Czteroosiowy pojazd drogowo-szynowy do montażu sieci trakcyjnej 𝐂𝐨𝐩𝐦𝐚 𝐙𝐃𝐒-𝟓 jest kompaktową wersją pociągu sieciowego zapewniającym dużo większą elastyczność w przemieszczaniu się i w dotarciu do rejonu prac.
Dzięki obrotowemu tylnemu wózkowi kolejowemu pojazd może „wkolejać się” na przejazdach kolejowych.

Poprzez swoje wyposażenie, pojazd łączy cechy kilku maszyn:

  • podnośnika koszowego,
  • dźwigu,
  • platformy roboczej do budowy trakcji i innych urządzeń w obrębie pasa kolejowego,
  • hydraulicznego korektora położenia sieci trakcyjnej,
  • pojazdu do pomiarów położenia sieci trakcyjnej.

Sprzęt wyposażony jest w niskoemisyjny silnik spalinowy zbudowany zgodnie z normą Euro 6, a niskie zużycie paliwa w stosunku do lokomotyw powoduje znaczne ograniczenie kosztów eksploatacji.

pojazd drogowo-szynowy 𝐂𝐨𝐩𝐦𝐚 𝐙𝐃𝐒-𝟓 zasili park maszynowy Trakcja System.