Strona polityki prywatności i plików cookies

Trakcja System Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, na pierwszym miejscu stawia wygodę i bezpieczeństwo swoich klientów oraz pracowników. Niniejsza „Polityka prywatności” ma na celu przystępne przekazanie Państwu niezbędnych informacji na temat danych, które od Państwa zbieramy oraz które przetwarzamy, w tym wyjaśnienie zasad przetwarzania tych informacji.

Przetwarzane przez nas dane osobowe odnoszą się do danych pozyskanych w trakcie przygotowywania i realizacji umów oraz podejmowanych przez nas działań biznesowych. Ochrona prywatności jest dla nas szczególnie istotna.

W tym celu sporządziliśmy Politykę prywatności, która w kilku prostych krokach objaśnia przyjęte przez nas standardy ochrony prywatności. Odnosi się ona także do plików cookies („ciasteczek”).

Nasza Polityka prywatności ma odpowiednie zastosowanie do wszystkich osób wszystkich, które korzystają z naszej strony internetowej www.trakcjasystem.pl  (dalej „Strona”) lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem tej Strony. Osoby te zostały przez nas określone w niniejszym dokumencie „Użytkownikami”.

Nasza Polityka prywatności w szczególności adresowana jest do potencjalnych Klientów, Kontrahentów, Partnerów, Podwykonawców, w tym także do innych osób fizycznych korzystających z formularza kontaktowego np. naszych przyszłych pracowników. Jest ona ponadto skierowana do pracowników/współpracowników tych osób, w przypadku udostępniania ich danych.

Naszym głównym celem jest należyte poinformowanie naszych Użytkowników o ich prawach i naszych obowiązkach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych, w szczególności mając na uwadze treść przepisów o ochronie danych osobowych określonych w art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej „RODO”).

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, który samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jest Trakcja System Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu, al. Lipowa 3, 53-142 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416796, posiadająca NIP 897-178-20-96, REGON 021857862.

2. Kto jest Inspektorem Ochrony Danych w Trakcja System Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu?

Naszym Inspektorem Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub realizacji praw osób, których dane dotyczą, jest Pani Katarzyna Bala-Antczak.

3. W jaki sposób mogą Państwo skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych?

Z Administratorem mogą się Państwo kontaktować listownie, pod adresem Trakcja System z/s we Wrocławiu, al. Lipowa 3, 53-142 Wrocław, z dopiskiem „dot. Ochrony Danych Osobowych” bądź za pomocą formularza kontaktowego na nasze Stronie, ew. za pomocą poczty e-mail wysłanej na adres biuro@trakcjasystem.pl 

Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować bezpośrednio pod adresem: biuro@abi-kancelaria.pl

Skorzystanie z formularza kontaktowego na w/w Stronie wymagana podania przez Państwa danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, treść wiadomości, temat wiadomości.

4. Kiedy gromadzimy Państwa dane osobowe?

Gromadzimy Państwa dane osobowe podczas korzystania ze świadczonych przez nas usług, wykonywania zawartych z nami umów, wizyty na naszej stronie internetowej oraz podczas nawiązania kontaktu z Nami w dowolnej formie.

5. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz o wyszczególnione poniżej podstawy prawne, we wskazanych celach:

 • wykonania umowy cywilnoprawnej lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, przy czym podstawą prawną jest wówczas niezbędność wykonania umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • kontaktu przy wykonywaniu umowy, przy czym podstawą prawną jest wówczas nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • zgody w celu prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem, przy czym wyłączną podstawą prawną w takim przypadku jest zgoda danej osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na Stronie oraz udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania, przy czym podstawą prawną jest wówczas nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wypełnienia ciążących na Administratorze powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, przy czym podstawą prawną jest wówczas wypełnienie obowiązku (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami, przy czym podstawą prawną jest wówczas nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • pozyskania i dalszego przetwarzania danych jawnych lub widniejących w ogólnodostępnych bazach podmiotów, tj. np. bazy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, przy czym podstawą prawną jest wówczas nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ponadto, w ramach procesów rekrutacyjnych przetwarzamy dane osobowe celem:

 • przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, przy czym podstawą prawną jest wówczas podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit a i/lub b RODO),
 • przyszłych procesów rekrutacyjnych, przy czym wyłączną podstawą prawną w takim przypadku jest zgoda danej osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Skąd posiadamy Państwa dane?

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkowników, za pośrednictwem Strony, poprzez wypełnienie przez te osoby formularza kontaktowego oraz przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości o określonej treści.

Administrator operuje zatem przede wszystkim na danych osobowych przekazywanych mu bezpośrednio. Jeśli nie przekazaliście nam Państwo swoich danych osobowych bezpośrednio mogliśmy je uzyskać od:

 1. naszych klientów,
 2. naszych kontrahentów,
 3. informacji ogólnodostępnych.

Z uwagi na zakres prowadzonej przez nas działalności, zbieramy również dane osobowe w innych przypadkach np. podczas spotkań biznesowych czy poprzez wymianę wizytówek, przy czym ma to na celu tworzenie i utrzymywanie kontaktów biznesowych. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną przez nas działalnością.

7. Jaki zakres Państwa danych osobowych jest przez nas przetwarzany?

W naszej firmie stosujemy zasadę minimalizacji przetwarzanych danych. Oznacza to, że dążymy do tego, aby każdorazowo przetwarzać Państwa dane w minimalnym i niezbędnym zakresie.

Informujemy, że przeglądanie zawartości witryn Strony, niepołączone z korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Użytkownika danych osobowych.

W związku z wyszczególnionymi powyżej celami, co do zasady nie przetwarzamy danych odnoszących się do kategorii danych wrażliwych (np. odnoszących się do stanu zdrowia itp.). Tego typu danych wymagamy przy procesach rekrutacji na oferowane przez nas stanowiska pracy. Wówczas otrzymacie od Państwo bardziej szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych związanych z tym procesem.

Jeśli dobrowolnie zostanie nam przekazany przez Państwa szerszy zakres danych, będziemy uprawnieni do ich przetworzenia. Prosimy abyście nie przekazywali Administratorowi danych osobowych osób trzecich, o ile nie posiadacie do tego odpowiedniego umocowania. W przypadku przekazywania nam danych osobowych osób trzecich prosimy o złożenie stosownego oświadczenia wskazującego, że jesteście uprawnieni do przekazywania takiego zakresu danych.

W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych możemy zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

 1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
 2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
 3. inne dane, których zakres jest uzasadniony celem w jakim są zbierane i przetwarzane.

Jeśli pozyskujemy dane osobowe sami, to zakres przetwarzanych danych zwyczajowo ogranicza się do: imienia i nazwiska, podstawowych danych kontaktowych i adresowych, zajmowanego stanowiska czy też rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej.

8. Czy nasza Strona wykorzystuje pliki cookies lub zachowuje logi?

Oprócz danych podawanych nam samodzielnie przez Użytkowników, w ramach przeglądania strony internetowej lub korzystania z formularza kontaktowego na naszej Stronie wykorzystujemy następujące mechanizmy gromadzące informacje:

1) z użyciem plików cookies – dane identyfikujące sesję danej osoby w przeglądarce internetowej i na serwerach Strony

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w celach statystycznych stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Niektóre funkcjonalności dostępne na naszej Stronie mogą nie działać, jeżeli nie wyrazicie Państwo zgody na instalowanie plików cookies.

Pliki cookies („ciasteczka”) to pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika podczas wizyty na stronie internetowej. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Jeśli nie chcą Państwo, aby pliki cookies były instalowane na waszych urządzeniach, możecie zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie instalowania tych plików. W każdej chwili istnieje także możliwość usunięcia tych plików z pamięci danego urządzenia.

Obce strony bądź serwisy, do których odsyła nasza Strona, mogą używać także innych plików cookies niż wymienione powyżej, w tym w szczególności plików umożliwiających logowanie się oraz dostarczanie reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom Użytkownika. Prosimy o zapoznanie się z zasadami odnoszącymi się do plików cookies na stronach, z których za naszym pośrednictwem Państwo korzystają.

W tym miejscu wskazujemy, iż zbierane w ten sposób informacje mogą stanowić dane osobowe i być zapisywane z użyciem technologii wykorzystywanej przez Użytkownika do przeglądania i korzystania ze Strony. Co do zasady piki te nie służą celowej personalnej identyfikacji Użytkownika.

2) z użyciem logów serwera – dane takie jak: adres IP urządzenia z którego łączy się ze Stroną Użytkownik, skąd pochodzi zapytanie o wyświetlenie strony internetowej, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina zdarzenia, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na stronie internetowej, data i godzina korzystania ze strony internetowej, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera, a także inne podobne informacje jak również informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, w przypadku gdy przejście do Strony nastąpiło przez odnośnik (link) – adres URL strony, z której Użytkownik został przekierowany

9. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być w każdym czasie udostępniane uprawnionym na mocy powszechnie obowiązujących przepisów podmiotom, na przykład właściwym organom państwowym.

W zależności od szczegółowego celu, dane przetwarzane przez Administratora mogą być ponadto udostępniane:

 1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora;
 2. podmiotom przetwarzającym, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, świadczącym usługi: marketingowe, archiwizacyjne, doradcze, audytorskie, podwykonawcze, techniczne (w szczególności odnoszące się do systemów IT oraz służące utrzymaniu strony internetowej Administratora), szkoleniowe, kurierskie, tłumaczeniowe.
 3. odrębnym administratorom danych świadczącym usługi: pocztowe, bankowe, prawne.

Administrator nie będzie sprzedawać danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, a wszelkie udostępnienia danych odbywać się będą w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

W związku z wyszczególnionym powyżej katalogiem odbiorców Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej jako Państwa trzecie) i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej oraz podejmowanej z różnymi podmiotami współpracy. Dane będą przekazywane do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzje o spełnianiu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych i/lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy, zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych.

10. Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Czas przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od celu w jakim przetwarzamy Państwa dane.

Dane osobowe przetwarzane przez nas na podstawie udzielonej zgody, będą przetwarzane do momentu jej cofnięcia. W każdym czasie mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku zaistnienia innych przesłanek do przetwarzania Państwa danych, dane mogą być przetwarzane pomimo wycofania przez zgody na ich przetwarzanie.

Jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o obowiązek prawny ciążący na Administratorze bądź też w związku z realizacją umowy lub dla potrzeb realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, okresy przetwarzania danych uzależnione mogą być od:

 1. momentu podjęcia decyzji z przedmiocie zawarcia danej umowy cywilnoprawnej;
 2. okresu realizacji danego zobowiązania umownego (zrealizowanie usługi);
 3. obowiązków ewidencyjnych (okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa);
 4. obowiązków związanych z przechowywaniem dokumentów i informacji wymaganych przepisami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu;
 5. potrzeby zabezpieczenia lub późniejszego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych (okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa).

11. Czy Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany bądź profilowane?

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie gromadzonych danych osobowych, w tym nie dokonuje ich profilowania.

12. Jakie prawa, w związku z pozyskiwaniem danych osobowych przez Administratora, Państwu przysługują?

W związku z pozyskiwaniem przez Administratora danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą;
 2. sprostowania danych osobowych;
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 5. przenoszenia danych;
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych Administrator naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Ponadto przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych przez Administratora jest:

 1. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 2. uzasadniony interes prawny Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po złożeniu sprzeciwu Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.

W przypadku przetwarzania przez Administratora danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, w tym profilowania.

13. Czy wymagamy Państwa danych osobowych?

Jeżeli nie wynika to wprost z zawartej umowy bądź przepisu powszechnie obowiązującego prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej podanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z usług i oferty Administratora lub nawiązania kontaktu z Administratorem poprzez wskazane źródła komunikacji.

14. W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane?

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, zapewniające bezpieczne przechowywanie danych, w tym zabezpiecza te dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, ich utratą bądź zniszczeniem.

15. Co jeszcze powinni Państwo wiedzieć?

Nasza Strona odsyła do stron internetowych innych podmiotów, przede wszystkim związanych z szeroko pojętymi mediami społecznościowymi. Strony internetowe bądź portale podmiotów współpracujących z Administratorem oraz te, do których istnieje możliwość odesłania za pośrednictwem Strony (linki, hiperłącza itp.), podlegają własnym politykom prywatności oraz regulaminom tworzonym przez te podmioty. Administrator nie ponosi odpowiedzialności ani nie ma wpływu na kształt i postanowienia tych dokumentów.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią zapisów dotyczących prywatności, a umieszczonych na w/w stronach internetowych/portalach przed skorzystaniem z oferowanych przez nie funkcjonalności.

Z ostrożności zaznaczamy, że postanowienia niniejszej Polityki prywatności nie mają zastosowania do tych stron/portali.

16. W jaki sposób modyfikujemy naszą Politykę prywatności?

W celu zapewnienia spełniania wymogów nałożonych przepisami prawa, zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania naszej Polityki prywatności w każdym czasie. Powyższe ma zastosowanie w szczególności, gdy nasza Polityka prywatności wymagana zmian z uwagi na wprowadzenie nowych funkcjonalności bądź zmian na naszej Stronie.

Ostatnia modyfikacja: 16.03.2022 r.