Nasze
usługi

Oferujemy kompleksowe wykonanie specjalistycznych usług budowlanych i projektowych w obszarze kolejowej sieci elektroenergetycznej.

Projektowanie

Świadczymy usługi związane projektowaniem elektroenergetyki kolejowej, w zakresie:

 • sieci trakcyjnej,
 • elektroenergetyki do 1kV,
 • oświetlenia,
 • elektrycznego ogrzewania rozjazdów,
 • linii potrzeb nietrakcyjnych LPN 20 kV,
 • elektroenergetyki w zakresie średniego napięcia do 30kV,
 • sterowania lokalnego odłącznikami sieci trakcyjnej.

Opracowania projektowe wykonujemy w oparciu o nowoczesne oprogramowanie typu CAD. Projekty spełniają obowiązujące przepisy techniczno-prawne, zasady wiedzy inżynierskiej oraz wymagania Prawa Budowlanego.

Wykonawstwo

Kompleksowo wykonujemy specjalistyczne usługi budowlane w obszarze kolejowej sieci elektroenergetycznej.

Kolejowe sieci trakcyjne

 • roboty fundamentowe,
 • montaż konstrukcji wsporczych,
 • montaż sieci trakcyjnej jezdnej,
 • montaż sieci powrotnej,
 • montaż uszynień,
 • roboty montażowe LPN na konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej.

Sieci elektroenergetyczne

 • budowa i przebudowa elektrycznego ogrzewania rozjazdów (EOR),
 • budowa i przebudowa oświetlenia zewnętrznego terenów kolejowych,
 • kolizje nn i SN,
 • budowa i przebudowa linii, urządzeń sterowania lokalnego odłącznikami sieci trakcyjnej,
 • budowa i przebudowa linii zasilających sieć trakcyjną.

Park maszynowy

Baza sprzętowa Trakcja System to kilkadziesiąt specjalistycznych urządzeń i maszyn oraz pojazdów służących do wykonywania skomplikowanych prac trakcyjnych.