Klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych osobowych przez
Trakcję System Sp. z o.o.

W celu realizacji obowiązku nałożonego art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej „RODO”), poniżej informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach prowadzonej współpracy oraz o przysługujących uprawnieniach z tym związanych.

§ 1

Administratorem Państwa danych osobowych, które pozyskujemy od Was na naszej Stronie internetowej trakcjasystem.pl (dalej „Strona”) jak również w ramach kontaktu w innej formie jest Trakcja System Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu al. Lipowa 3, 53-142 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416796, posiadająca NIP 897-178-20-96, REGON 021857862 (dalej „Administrator”).

§ 2

Kontakt z Administratorem mogą Państwo uzyskać bezpośrednio, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na naszej Stronie bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@trakcjasystem.pl, lub pośrednio przez naszego Inspektora Ochrony Danych, Panią Katarzyną Balą-Antczak pod adresem e-mail: biuro@abi-kancelaria.pl.

§ 3

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, aby udzielić Państwu odpowiedzi na pytanie, jak również jest konieczne dla pełnego korzystania z funkcjonalności naszej strony internetowej.

§ 4

Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 5

Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych dostępne są w naszej Polityce prywatności, do której dostęp można uzyskać pod adresem trakcjasystem.pl