Trakcja System podpisała umowę na wykonanie zadania:

Wymiana systemów przejazdowych SSP na przejazdach kolejowo - drogowych z podziałem na dwa zadania w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych - etap II"

Pełen zakres robót obejmie wymianę 17 systemów przejazdowych SSP na obszarze IZ Wrocław.

W ramach pierwszego zadania wymienimy przejazdy na liniach kolejowych 137 i 275, natomiast w ramach drugiego na liniach kolejowych 282 i 289.

Prace wykonamy dla PKP PLK S.A. w Konsorcjum z Infrakol Sp. z o.o. Sp. k. (Lider)

Termin realizacji zadań:  410 dni.