Trakcja System podpisała umowę na wykonanie zadania:

Zaprojektowanie i wykonanie robót dotyczących przebudowy stacji Częstochowa Towarowa wraz z optymalizacją układu torowego z przebudową sieci trakcyjnej, ze zmianą urządzeń srk na system komputerowy ze sterowaniem scentralizowanym w jednym okręgu nastawczym” w ramach projektu pn.: ”Przebudowa stacji Częstochowa Towarowa”

Zakres robót: prace projektowe, wymiana 26 km sieci trakcyjnej, elektroenergetyka do 1kV oraz kolizje USLOS i zasilaczy trakcyjnych.

Zamawiający: PKP PLK S.A.
Prace wykonane zostaną w konsorcjum z PORR S.A.