Trakcja System podpisała umowę na wykonanie zadania:

Rewitalizacja odcinka Legnica – Złotoryja – Jerzmanice-Zdrój w celu włączenia Złotoryi oraz powiatu złotoryjskiego do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego”

finansowanego z Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.

Zakres robót obejmuje: prace projektowe, ok. 28 km sieci trakcyjnej, elektroenergetyka do 1 kV oraz usunięcie kolizji LPN na całej długości przebudowy sieci trakcyjnej.

Prace zostaną wykonane dla INFRAKOL Sp. z o.o. Sp. k.