W maju br. nasza firma uzyskała certyfikaty dla piątego już typu sieci trakcyjnej: YwsC120-2C-M. 

Proces certyfikacji przeprowadziła Jednostka Notyfikowana INFRACERT TSI Sp. z o.o. wg modułu oceny zgodności (CH1) bazującego na systemie zarządzania jakością  (ISO 9001 : 2015). Jednostka oceniła funkcjonujący w naszej firmie system zarządzania jakością oraz projekt sieci trakcyjnej w odniesieniu do wymagań  Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1301/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii (Dz. Urz. UE L 356 z 12 grudnia 2014 r., str. 179, ze zm.).

W wyniku pozytywnej oceny uzyskaliśmy: certyfikat uznania systemu zarządzania jakością [pdf] oraz certyfikat badania projektu WE [pdf]. Na podstawie tych certyfikatów nasza firma wystawiła już deklarację zgodności WE dla ww. typu sieci trakcyjnej zabudowanej w ramach zadania:  „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla projektu pn.: „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” w zakresie linii nr 136 od km – 0,206 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 97,210.

Trakcja System posiadamy już certyfikaty sieci typu: C95-C; C120-2C, YC150-2CS150; YC120-2CS150.