Konsorcjum w składzie Trakcja System (lider) oraz SBM podpisało z PKP PLK umowę na odbudowę sieci trakcyjnej na linii kolejowej nr 682 Nowa Wieś – Kędzierzyn Koźle KKB oraz wymianę sieci trakcyjnej w torze nr 10 w st. Rudziniec Gliwicki

Prace realizowane będą w ramach projektu pn.”Prace  na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682 oraz 872 na odcinku Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle”

Zakres robót obejmuje: budowę sieci trakcyjnej na łącznicy L682 podg. Nowa Wieś – Kędzierzyn Koźle Stare, budowę sieci w torze nr 10 i nad przejściami rozjazdowymi w Rudzińcu Gliwickim oraz wymianę rozjazdu zwyczajnego nr 1 wraz z robotami towarzyszącymi w Toszku.

Termin realizacji inwestycji to 7 miesięcy od podpisania umowy.