17 września br. podpisana została umowa na LOT C, tj. wykonanie prac na linach kolejowych nr 131, 686, 687, 704 na odcinku Kalina (km 66,800) – Rusiec Łódzki (km 137,500)
Zadanie realizowane będzie w ramach projektu: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo”.

Wykonawcą jest konsorcjum PORR S.A.(Lider) i Trakcja System

Zamawiający: PKP PLK S.A.
Wartość kontraktu: 1 238 357 533,11 zł
Okres realizacji: 44 miesiące od podpisania umowy

Zakres robót, jakie wykona Trakcja System Sp. z o.o.:
• sieć trakcyjna typu YC150-2CS150, C120-2C i C95-C w łącznej ilości ok. 200 km,
• elektroenergetyka do 1 kV około 596 punktów świetlnych,
• 170 kpl elektrycznego ogrzewania rozjazdów,
• 122 km kabli zasilających i sterowniczych.