Podpisaliśmy umowę na realizację zadania nr 1 w ramach projektu:

Prace na liniach kolejowych nr: 132, 147, 161, 180, 188, 654, 655, 657, 658 na odcinkach Gliwice – Bytom, Chorzów Stary – Mysłowice oraz Dorota – Mysłowice Brzezinka” – POIiŚ 5.2-3 realizowane z podziałem na 2 zadania częściowe: Zadanie nr 1- Zaprojektowanie i wykonanie robót na liniach nr 132, 188, 147 oraz 180, Zadanie nr 2 - Zaprojektowanie i wykonanie robót na liniach 161, 654, 655, 657, 658.

Zamawiający: PORR

Okres realizacji: marzec 2020 – marzec 2022

Zakres robót obejmuje:
• kompleksowa wymianę istniejącej sieci trakcyjnej w ilości ok. 50 km,
• wykonanie uszynienia grupowego w układzie otwartym.