Mamy nową umowę na realizację zadania:

Realizacja robót budowlanych oraz wykonanie projektu wykonawczego i realizacja robót budowlanych na zabudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń kolejowych sieci telekomunikacyjnych wraz ze świadczeniem usług pogwarancyjnych dla tych urządzeń na odcinku podg. Most Wisła – Czechowice–Dziedzice – Zabrzeg w ramach projektuPrace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I: Linia E 65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice-Dziedzice – Zebrzydowice, LOT C odcinek Most Wisła – Czechowice-Dziedzice – Zabrzeg

Zamawiający: Budimex S.A.

Okres realizacji: 2019 – 2023

Zakres robót obejmuje:
• kompleksowa wymianę istniejącej sieci trakcyjnej w ilości ok. 60 km,
• wykonanie uszynienia grupowego w układzie otwartym.