Młode pokolenia to przyszłość, a stawianie na edukację to inwestycja. Wychodząc z tego założenia Trakcja System nawiązała długofalową współpracę z Zespołem Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy i została partnerem ZSEM.

Współpraca opierać będzie się na:

  • objęciu patronatem I klasy w specjalizacji technik elektryk – najlepsi uczniowie przez cały okres trwania nauki otrzymywać będą stypendium
  • wsparciu finansowym szkoły – sfinansowaniu gruntownego remontu pracowni specjalistycznej oraz zakupach pomocy dydaktycznych,
  • umożliwieniu uczniom starszych klas odbycia praktyk na budowach Trakcja System,
  • docelowym zatrudnieniu absolwentów szkoły w naszej firmie.

Liczymy na to, że współpraca ta będzie owocna i przyniesie wiele korzyści obu stronom.