Trakcja System uzyskała wymagane certyfikaty badania typu WE dla 4 typów sieci trakcyjnej:

Na podstawie certyfikatów Trakcja System może wystawiać deklaracje zgodności WE, zapewniając i deklarując, że wybudowana sieć trakcyjna jest zgodna z typem opisanym w odpowiednim certyfikacie badania typu WE i spełnia wymagania TSI (czyli technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Energia” systemu kolei w Unii Europejskiej).