Park maszynowy Trakcja System w maju 2021 r. powiększony został o dwa istotne sprzęty.

Pierwszym z nich jest żuraw Colmar T10000 FSC, który służy do ciężkich prac dotyczących montażu konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej a także do montażu bramek sygnałowych. Dźwig sprawdza się idealnie w sytuacjach gdy wymagany jest bardzo duży zasięg. Najważniejszymi cechami żurawia są: udźwig maks. 14 ton, zasięg ponad 15 m oraz gumowe gąsienice o zmiennym rozstawie.

Drugim nabytkiem jest pojazd typu PS-00 M/B jest kolejnym pociągiem sieciowym Trakcja System. Skład posiada w komplecie dwufunkcyjny żuraw, który może pracować w charakterze zwykłego HDSa lub po zamontowaniu kosza funkcjonować jako podest roboczy dla jednej osoby.

Żuraw Colmar T10000FSC
Żuraw Colmar T10000FSC
Żuraw Colmar T10000FSC