Certyfikaty
WE 

Ważnym potwierdzeniem, że budowane przez firmę sieci trakcyjne spełniają najwyższe wymagania są uzyskane certyfikaty wydane przez Jednostkę Notyfikowaną, a w przypadku sieci powrotnej świadectwo dopuszczenia do eksploatacji typu wydane przez Prezesa UTK.

Trakcja System posiada certyfikaty badania typu WE dla 4 typów sieci trakcyjnej: