Krasnal Trakuś - bo takie imię otrzymał w wyniku konkursu wewnętrznego - jest prezentem od firmy TIM S.A. z okazji 10-lecia.

Oficjalne odsłonięcie krasnala miało miejsce w piątek, 7 października. W wydarzeniu wzięła udział reprezentacja TIM S.A.

Krasnal Trakuś prezentuje się wspaniale - ma dziarską postawę, jest szeroko uśmiechnięty a w rękach trzyma pociąg. Stoi na granitowym postumencie w holu wrocławskiego biura witając pracowników i gości wchodzących do firmy.
Mamy nadzieję, że Trakuś będzie dobrym duchem Trakcja System i przyniesie firmie szczęście.

 

od lewej: Mateusz Przyszlak - prezes Trakcja System, Krzysztof Folta - prezes TIM S.A.