Trakcja System została członkiem Izby Gospodarczej Transportu Lądowego w sekcji Budownictwa Kolejowego.

Izba Gospodarcza Transportu Kolejowego jest organizacją działającą od 1995 r., która pełni rolę
reprezentanta firm związanych z transportem kolejowym i inwestycjami infrastrukturalnymi wobec
administracji polskiej i unijnej oraz organizacji krajowych i międzynarodowych mających wpływ na
sektor kolei.


Celem IGTL jest ochrona interesów firm członkowskich oraz aktywna współpraca z instytucjami
krajowymi i europejskimi w zakresie regulacji dotyczących transportu kolejowego i inwestycji.
Izba skupia ponad 70 przedsiębiorstw z całego kraju związanych z branżą kolejową.