Od 23 grudnia 2022 r. Trakcja System ma dwóch prokurentów. Nowe funkcje objęli panowie

Maciej Grzegorek i Kazimierz Kosmowski.

Maciej Grzegorek posiada wieloletnie doświadczenie oraz doskonałą znajomość branży.

W latach 1998-2014 związany był z PRKiI, późniejszą Trakcją PRKiI (obecnie Trakcją S.A.), w której zdobywał doświadczenie w marketingu, oferowaniu i umowach, kosztorysowaniu i przygotowaniu produkcji. W latach 2014-2016 swoją drogę zawodową kontynuował w STRABAG S.A.

Od 2016 pracuje w Trakcja System, gdzie od grudnia 2019 r. pełni funkcję dyrektora ds. przygotowania produkcji, wycen i zakupów.

Maciej Grzegorek ukończył Technikum Kolejowe we Wrocławiu. Jest także absolwentem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania Copernicus na Wydziale Administracja Publiczna, specjalność: integracja europejska.


Kazimierz Kosmowski branżę elektroenergetyczną zna od podszewki.

Przez niemal 18 lat, do 2019 r. pracował w PRKiI, późniejszej Trakcja PRKiI (obecnie Trakcja S.A) na stanowiskach kolejno: stażysty, inżyniera budowy, kierownika robót, kierownika budowy i od 2016 r. dyrektora ds. branży sieć trakcyjna. Nadzorował realizację robót branżowych licznych projektów infrastrukturalnych.

Od marca 2019 r. pracuje w Trakcja System, gdzie pełni funkcję dyrektora ds. produkcji.

Kazimierz Kosmowski jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Posiada uprawnienia branżowe bez ograniczeń w zakresie projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności kolejowe sieci elektroenergetyczne.