Podpisaliśmy kontrakt na realizację zadania:
„Odtworzenie urządzeń elektrycznej sieci trakcyjnej - wymiana konstrukcji wsporczych żelbetowych na nowe stalowe cynkowane i malowane, zabudowane na fundamentach palowych”.

Zamawiający: Elektrownia Opole

Okres realizacji: 7 miesięcy od podpisania umowy

Zakres prac:
- odtworzenie sieci trakcyjnej: zabudowa nowych stalowych konstrukcji
wsporczych na fundamentach palowych wraz z wymianą podwieszeń