Podpisaliśmy umowę na realizację nowego kontraktu

„Modernizacja systemów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E 59 na odcinku Krzyż – Dobiegniew, od km 81,877 do km 105,820 w ramach projektu:
"Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wronki - Słonice"

Zamawiający: PORR S.A.
Okres realizacji: 2020-2022

Zakres robót jakie wykona Trakcja System:
- 51 km sieci trakcyjnej