Firma
odpowiedzialna społecznie

Dbamy o to, aby funkcjonować jako firma odpowiedzialna społecznie. Prowadząc działalność, bierzemy pod uwagę interesy społeczeństwa, relacje z klientami i kontrahentami, potrzeby pracownicze oraz aspekty ochrony środowiska.

Mamy świadomość, że nasze działania mają wpływ na szerszy kontekst , dlatego realizując nasze cele biznesowe bierzemy pod uwagę aspekty takie jak tworzenie pozytywnych i trwałych relacji z naszą załogą, społeczeństwem i otoczeniem biznesowym, a także zrównoważone oddziaływanie na środowisko.

Interesy społeczne są dla nas niezmiernie ważne. Regularnie wspieramy różne inicjatywy, wybrane instytucje użytku publicznego oraz placówki sportowe. Inwestujemy też w edukację młodych pokoleń, w tym celu prowadzimy długofalową współpracę z Zespołem Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Legnicy. Uczniowie klasy specjalistycznej mają możliwość odbycia praktyk na budowach Trakcja System a najlepszych z nich doceniamy programem stypendialnym. Dofinansowaliśmy również remont i wyposażenie pracowni specjalistycznych w szkole.
Liczymy na to, że w perspektywie długoterminowej absolwenci ZSEM zasilą kadrę naszej firmy.

Pracownicy to największy zasób firmy, dlatego ich zadowolenie oraz dobre relacje w miejscu pracy są dla nas kluczowe. Naszej załodze zapewniamy optymalne warunki pracy oraz doceniamy ją na rożne sposoby. Wspieramy także rozwój, umożliwiając pracownikom podnoszenie kwalifikacji oraz zdobycie uprawnień specjalistycznych.

Współpracę z kontrahentami i klientami opieramy na jednej z naszych wartości - partnerstwie. Wywiązujemy się z zobowiązań, jesteśmy terminowi, uczciwi i transparentni w działaniu. Tego samego oczekujemy od naszych kontrahentów i partnerów biznesowych. Dzięki takiemu podejściu nawiązujemy długotrwałe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i ciągłości współpracy.

Zwracamy uwagę na ekologię

  • proces budowy prowadzony jest w sposób mający na celu ograniczanie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
  • z wytworzonymi odpadami postępujemy w sposób zgodny z przepisami. Trakcja System Sp. z o.o. jest zarejestrowana w bazie BDO pod nr rejestrowym: 000151296.
    Większość wytworzonych przez nas odpadów to gruz, który nadaje się do recyklingu. Przekazując go firmom, które zajmują się przetwarzaniem gruzu, przyczyniamy się do zmniejszonego zapotrzebowania na wydobywanie surowców z naturalnych stanowisk, a to umożliwia sprawniejszą eksploatację zasobów i ograniczenie zanieczyszczeń. Również staroużyteczne wyroby kolejowe, które są zdatne do ponownego użytku, można stosować w modernizowanych i odnawianych inwestycjach infrastrukturalnych.
  • ograniczenie emisji odpadów, zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych odbywa się również poprzez optymalizację procesów transportu i logistyki, inwestowanie w nowy (nowoczesny) sprzęt i pojazdy.
  • edukujemy też proekologicznie naszą kadrę.

Dołącz do nas

Trakcja System Sp. z o.o. zapewnia stabilne zatrudnienie i rozwój zawodowy.
Zachowujemy wysokie standardy warunków pracy.