Misja

Naszą misją jest świadczenie najwyższej jakości usług projektowania, budowy i modernizacji w obszarze kolejowej sieci elektroenergetycznej.

Naszą misję realizujemy dzięki:

  • doświadczonej kadrze i pracownikom o wysokich kwalifikacjach,
  • oparciu realizacji zadań o rzetelność, terminowość oraz najlepszą wiedzę i dobrą praktykę stosowaną w branży,
  • posiadaniu własnej bazy sprzętowo - transportowej,
  • partnerskiemu podejściu do współpracy z Klientami i Kontrahentami.

Wizja

Stabilnie rozwijająca się i odgrywająca znaczącą rolę w rozwoju polskiej infrastruktury kolejowej firma, ceniona za jakość wykonanych robót, kompleksowość oferowanych usług oraz kompetencje i zaangażowanie pracowników.

Strategia

Główne elementy naszej strategii to:

  • utrzymanie znaczącego udziału w realizacji inwestycji kolejowych z wykorzystaniem środków UE,
  • podnoszenie standardów wykonawstwa robót budowlanych,
  • rozwój i podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej,
  • budowanie, utrzymanie i rozwój partnerskich relacji z kontrahentami,
  • monitorowanie rynków zbytu na terenie Europy.

Wartości

Wartości jakimi się kierujemy można ująć w czterech punktach:

To ludzie tworzą firmę

My mamy do nich szczęście. Trakcja System to przede wszystkim zespół doświadczonych pracowników posiadających bogatą wiedzę specjalistyczną i wieloletnią praktykę zawodową w branży. Dlatego dbamy o naszą kadrę i inwestujemy w jej rozwój, mając świadomość, że wiedza i zaangażowanie pracowników jest kluczem do sprawnego funkcjonowania firmy.

Wierzymy w moc partnerstwa

Wywiązujemy się z zobowiązań, jesteśmy terminowi, uczciwi i transparentni w działaniu. Tego samego oczekujemy od naszych kontrahentów i partnerów biznesowych. Dzięki takiemu podejściu nawiązujemy partnerskie relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i ciągłości współpracy.

Działamy systemowo

To podejście zawarte jest w naszej nazwie. Praca firmy jest uporządkowana i zorganizowana według przemyślanych i ustalonych procesów. Myślimy i planujemy strategicznie nie pozostawiając miejsca na przypadki, skupiając się na najważniejszych aspektach funkcjonowania firmy związanych z jakością świadczonych przez nas usług.

Stawiamy na kompleksowość

Zdajemy sobie sprawę z tego, że posiadanie wielu kompetencji wzmacnia naszą organizację i daje nam większą swobodę przy realizacji zadań. Staramy się więc działać całościowo. Zajmujemy się zarówno projektowaniem jak i realizacją, konsekwentnie rozbudowując posiadaną przez nas specjalistyczną bazę sprzętu. Pozwala nam to na coraz większą samowystarczalność i ograniczenie korzystania z usług podmiotów zewnętrznych.