O firmie

Trakcja System - polska energetyka kolejowa

Trakcja System Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest młodą, prężnie rozwijająca się firmą, która specjalizuje się i oferuje swoje usługi w branży budowlanej o specjalności elektroenergetycznej.

Firma została założona w 2012 r. Udział kapitału polskiego wynosi 100 %.

Image
Image


Działalność firmy związana jest z wykonywaniem robót budowlano-montażowych w zakresie budowy, przebudowy i remontów kolejowych sieci trakcyjnych oraz instalacji elektroenergetycznych w obrębie infrastruktury kolejowej.

Spółka świadczy również usługi w zakresie projektowania kolejowej sieci trakcyjnej, linii potrzeb nietrakcyjnych oraz elektroenergetyce kolejowej do 1kv.

Roboty budowlane i usługi projektowania realizowane są przez wysoko kwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą wymagane uprawnienia oraz wieloletnią praktykę w budownictwie.

Firma dysponuje bazą sprzętowo-transportową, która jest stale rozbudowywana i unowocześniana, co umożliwia wykonywanie prac w oparciu o własne zaplecze oraz oferowanie najmu sprzętu i maszyn innym podmiotom.

Image

Jakość usług spółki potwierdza wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015.

Zakres wymagań Systemu Zarządzania Jakością obejmuje "Świadczenie usług projektowania, budowy i modernizacji w obszarze kolejowej sieci elektroenergetycznej”.

Certyfikat ISO 9001:2015
Polityka jakości
Misja, wizja, strategia i wartości Trakcja System