Trakcja System Sp. z o.o. oferuje usługi w branży budowlanej o specjalności elektroenergetycznej.

Firma została założona w 2012 roku
ze 100% udziałem kapitału polskiego

Realizujemy roboty budowlano-montażowe w zakresie budowy, przebudowy i remontów kolejowych sieci trakcyjnych oraz instalacji elektroenergetycznych w obrębie infrastruktury kolejowej. W zakres działalności firmy wchodzą również usługi związane projektowaniem elektroenergetyki kolejowej a od 2023 r. także prace z branży sterowania ruchem kolejowym.

Zadania realizowane są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę posiadającą wymagane uprawnienia oraz wieloletnią praktykę w budownictwie.

Dysponujemy także rozbudowanym i specjalistycznym parkiem maszynowym, umożliwiającym szybszą realizację prac, ograniczenie liczby podwykonawców oraz prowadzenie prac w siłach własnych.

Zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług, spełniających stale wzrastające wymagania Klientów jest możliwe dzięki wdrożonemu i certyfikowanemu Systemowi Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015. Zakres wymagań Systemu Zarządzania Jakością obejmuje "Świadczenie usług projektowania, budowy i modernizacji w obszarze kolejowej sieci elektroenergetycznej”.

Dołącz do nas

Trakcja System Sp. z o.o. zapewnia stabilne zatrudnienie i rozwój zawodowy.
Atutem naszej firmy jest też zachowywanie wysokich standardów warunków pracy.